خانه / پیشنهاد تحریریه / معرفی کتاب زبان وادبیات كُردی اثر دکتر بختیار سجادی

معرفی کتاب زبان وادبیات كُردی اثر دکتر بختیار سجادی

📙معرفی کتاب: “زمان و وێژەی کوردی” (زبان وادبیات كُردی)، تالیف دکتر بختیار سجادی و مظهر ابراهیمی، نشر گوتار، ۱۳۹٦
زبان اثر: كُردی سورانی

دکتر بختیار سجادی

📖 این کتاب اثری آموزشی است کە بە منظور تامین منبع درسی مورد نیاز برای درس عمومی زبان و ادبیات كُردی در مقطع کارشناسی دانشگاه های ایران بە نگارش درآمدە است.

🔸این کتاب کە در تالیف آن قواعد تدریس و آموزش روشمند و دانشگاهی نوین مبنای کار قرار گرفتە است، در سە بخش اصلی مشتمل بر بیست و نە درس سامان یافتە است کە عناوین آن عبارتند از: آیین نگارش و نظام نوشتاری (۴ درس)، دستور زبان (۳ درس)، ادبیات و متون (۲۲ درس).

🔹مباحث آموزشی و عناوین تعلیماتی زبان و ادبیات كُردی از قبیل نظام نوشتاری، گویش شناسی، فرهنگ عامە و ادبیات شفاهی،ادبیات گورانی، ادبیات کلاسیک کرمانجی و سورانی، شعر و ادبیات داستانی و نمایشی در ادبیات معاصر كُردی و نقد ادبی بە شیوەای خلاصەوار و طبقەبندی شدە همراه با تمرین در این اثر گنجاندە شدە است.

🔸این کتاب بە عنوان مادە آموزشی درس عمومی اختیاری (دو واحدی) زبان و ادبیات كُردی تهیە و تدوین شدە است کە مجوز تدریس آن در سال ۱۳۹۴ براساس مصوبە شورای عالی انقلاب فرهنگی، در راستای اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی مبنی بر تدریس زبان و گویش های کشور در دانشگاه های مرکز استان ها، از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی مورد موافقت قرار گرفت.

زبان وادبیات كُردی

🔹بدین مناسبت سزاوار است از طرف جامعە علمی و فرهنگی كُردستان قدردان خدمات شایستە و ارزشمند گروە زبان و ادبیات كُردی دانشگاە کردستان بە ویژە استاد فرهیختە آقای دکتر بختیار سجادی بود کە تلاش های خستگی ناپذیرشان در سال های اخیر گامی اساسی در راستای ورود زبان و ادبیات كُردی بە عرصە دانشگاهی کشور داشتە است.
نظر بە جایگاە والا و مبنایی گنجینە غنی زبان و ادبیات كُردی در گسترە فرهنگی کشور و ظرفیت علمی و آکادمیک آن جهت تحیکم مبانی فرهنگی و توسعە پایدار آن، امیدست این تلاش ارزشمند سنگ بنای تکوین و توسعە زبان و ادبیات كُردی در سطوح وسیع تر دانشگاهی و آموزشی کشور گردد.

🔸 از خدمات فرهنگی انتشارات گوتار و مدیر نشر جناب آقای رضا شجیعی کە در سال های اخیر نقشی چشمگیر در حوزە طبع و نشر متون كُردی ایفا کردەاند نیز تقدیر می نماییم.

درباره‌ی خانه کتاب کُردی

همچنین ببینید

بررسی کتاب «مطالعاتی درباب تاریخ کُردی: امپراتوری، قومیت و هویت»

یک نظر

  1. کتاب خوبیه اما متأسفانه صحافیش افتضاحه همون روزهای اول تو دست من پر پر شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *