خانه / اخبار و رویدادها / برگزیدگان جایزه مهرگان ادب معرفی شدند.

برگزیدگان جایزه مهرگان ادب معرفی شدند.

 برگزیدگان جایزه مهرگان ادب معرفی شدند.

عصر امروز، یکشنبه یازدهم خردادماه اسامی برگزیدگان نوزدهمین و بیستمین دوره جایزه ادبی مهرگان ادب به صورت آنلاین اعلام شد.

بنا بر بیانیه هیئت داوران جایزه مهرگان ادب نتایج بخش رمان زبان مادری (بخش ویژه) و رمان، داستان کوتاه دوره‌های نوزدهم و بیستم این جایزه به شرح زیر است:

برگزیدگان «بخش ویژه» رمان زبان مادری:

تندیس مهرگان ادب: رمان آخرین روزهای زندگی هلاله نوشته عطا نهایی / ترجمۀ رضا کریم مجاور

هیأت داوران با اکثریت آرا رمان آخرین روزهای زندگی هلاله نوشته عطا نهایی را که رضا کریم مجاور از زبان کردی به زبان فارسی برگردانده و نشر افراز آن را انتشار داده به دلیل داشتن انسجام معنایی، رنگ محلی و بومی برجسته، دفاع از حقوق زنان، چندصدایی و ترسیم گفتمان انتقادی میان فرهنگ ایلیاتی و سنتی با مدرنیتهٔ اروپایی و گزینش گفتمان و مبارزه فرهنگی بر مبارزه خشونت‌آمیز به عنوان بهترین رمان بخش ویژه بیستمین دوره جایزه مهرگان ادب انتخاب کرده و شایسته دریافت تندیس مهرگان ادب، جایزه نقدی و لوح تقدیر می‌داند.

رمان تقدیر شدۀ بخش ویژه: رمان پرنده‌ها دیگر نمی‌ترسند نوشته رقیه کبیری / ترجمۀ حمزه فراهتی

هیأت داوران همچنین با اکثریت آرا رمان پرنده‌ها دیگر نمی‌ترسند نوشته رقیه کبیری را که حمزه فراهتی از زبان ترکی آذربایجانی به فارسی برگردانده و نشر نشانه آن را انتشار داده به دلیل کاربست درست سازه‌های داستانی، پیوند خلاقانه میان دو مقطع تاریخی، صداقت در پرداخت شخصیت‌ها و روابط میان انسان‌ها در بستری از رخدادهای اجتماعی به عنوان رمان تقدیر شده بخش ویژه بیستمین دوره جایزه مهرگان ادب انتخاب کرده و شایسته دریافت لوح تقدیر مهرگان ادب می‌داند.

برگزیدگان بخش رمان نوزدهمین و بیستمین دوره جایزه مهرگان ادب:

تندیس مهرگان ادب: رمان کتابِ خَم نوشته علیرضا سیف‌الدینی

در بخش رمان و داستان بلند از میان هفت رمان راه یافته به مرحله نهایی هیأت داوران با اکثریت آرا رمان کتابِ خَم نوشته علیرضا سیف‌الدینی از نشر نیماژ را به دلیل انتخاب زاویه دید متفاوت و منحصر به فرد متشکل از راوی مخفی یا خطاکار، بازنمایی معناهای متعدد خمیدگی و بازنمایی هم‌زمان عنصر تقصیر و اعتراف، به کارگیری نثری هماهنگ با ضرب‌آهنگ حوادث بیرونی و احساس‌های درونی، شکستن مناسبات میان مراد و مرید، بهره‌گیری از ژانرهای مختلف ادبی و نمایشی با زیرساختی واحد، ایجاد مناسبت بینامتنی با برخی از آثار مهم جهان، تلفیقی خلاقانه میان محتوا و فرم با زوایای پنهان زندگی روزمره، تاریخ و ادبیات، به عنوان بهترین رمان فارسی انتخاب کرده و شایسته دریافت تندیس مهرگان ادب، جایزه نقدی و لوح تقدیر دانسته است.

اولین رمان تقدیر شده: رمان کوچ شامار نوشته فرهاد حیدری گوران

هیأت داوران هم‌چنین با اکثریت آرا رمان کوچ شامار نوشته فرهاد حیدری گوران از نشر آگاه/ بان را به دلیل ترسیم ریزنگارانه و رازورانه‌ی زلزله کرمانشاه و تأثیر آن بر ذهن و روان شخصیت کوچنده، برخورداری از روایتی چندلایه در زمان‌ها و مکان‌های استعاری و آیینی، بهره‌جویی از فرامتن و فضاهای تازه، هماهنگی کامل روایت با درون‌مایه و موضوع، نشان دادن تباهی هویت انسان‌ها در اثری اجتماعی و پرکشش، به عنوان اولین رمان تقدیرشده انتخاب و شایسته دریافت لوح تقدیر جایزه مهرگان ادب می‌داند. 

دومین رمان تقدیر شده: رمان ط نوشته زاهد بارخدا

هیأت داوران با اکثریت آرا رمان ط نوشته زاهد بارخدا از نشر افراز را به دلیل انتخاب هوشمندانه کلمات و تطابق صورت و معنا به منظور کشف جهانی دور از عادت، پیوند اثر با ریشه‌های زیست‌شناختی انسان و تفسیرپذیری بر اساس گفتمان ناشی از در خودماندگی (اوتیسم)، ایجاد فضایی بیناژانری به منظور تغییر شناخت مخاطب نسبت به امری در حاشیه، خلق اثری شعرگونه، متفاوت و نوآور با بهره‌گیری از صنایع بیانی، به عنوان دومین رمان تقدیرشده انتخاب و شایسته دریافت لوح تقدیر جایزه مهرگان ادب می‌داند.

نخستین رمان تحسین شده و شایسته دریافت لوح تقدیر: رمان آتشِ زَندان نوشته ابراهیم دمشناس

هیأت داوران با اکثریت آرا رمان آتشِ زَندان نوشته ابراهیم دمشناس از نشر نیلوفر را به دلیل بهره‌گیری از بن‌مایه‌های بومی در هم‌پیوندی میان اسطوره، تاریخ و ادبیات، نقیضه‌سازی موفق در ترسیم سیمایی تازه از یک شخصیت حماسی در وضعیتی تاریخی و تراژیک، بومی‌سازی مقبول از کسان و محیط، خلاقیت در پیوند میان رفتار حماسی پهلوانان خراسانی در خوزستان، گفتمان متون و تعلیق‌های برجسته، به کارگیری شگردهای روایت به شکل خلاقانه و ارایه چشم‌اندازی وسیع در زمانی گسترش‌یافته میان گذشته اساطیری یک فرهنگ و زمان حال، به عنوان نخستین رمان تحسین شده هیأت داوران انتخاب و شایسته دریافت لوح تقدیر جایزه مهرگان ادب می‌داند.

دومین رمان تحسین شده و شایسته دریافت لوح تقدیر:‌ رمان شکوفه عناب نوشته رضا جولایی

هیأت داوران با اکثریت آرا رمان شکوفه عناب نوشته رضا جولایی از نشر چشمه را به دلیل ارایه زبانی روان و آمیخته به تخیل در بازنمایی فضای استبدادزده دوران مشروطه، نمایش سرگشتگی انسان‌ها با عبور از دل تاریخی که مدام تکرار می‌شود، انتخاب زاویه دیدهای گوناگون و مناسب برای روایت تاریخ، خلق شخصیت‌هایی باورپذیر و نمایاندن استبداد مذکر با لحنی متفاوت، به عنوان دومین رمان تحسین شده هیأت داوران انتخاب و شایسته دریافت لوح تقدیر جایزه مهرگان ادب می‌داند. نویسنده تاریخ مشروطه و ادبیات سرزمین خود را به خوبی می‌شناسد و جستجوگر زوایای پنهان تاریخ است.

برگزیدگان بخش مجموعه داستان نوزدهمین و بیستمین دوره جایزه مهرگان ادب:

بهترین مجموعه داستان کوتاه:‌ کتاب آه ای مامان نوشتۀ احمد حسن زاده

هیأت داوران در بخش مجموعه داستان کوتاه از میان هفت مجموعه داستان راه یافته به مرحله نهایی با اکثریت آرا مجموعه داستان آه ای مامان نوشته احمد حسن‌زاده از نشر نون را به دلیل تأثیر پیرامتن‌هایی مانند عناوین داستانی و فصل‌بندی در خوانش اثر و ایجاد روایتی ناگفته به منظور فعال کردن نقش مخاطب، شباهت ساختار و معنا به لحاظ دستور زبانی و مفهوم‌سازی که نمایانگر ارتباط اثر با هستی‌شناسی انسان است، انتخاب دقیق واژه‌ها و دلالت‌مندی آن‌ها در ساختار کلی اثر، رابطه بینامتنی با آثار کلاسیک جهان، ایجاد تغییر شناختی به واسطه هنجارشکنی‌های زبانی و مفهومی، به عنوان بهترین مجموعه داستان کوتاه انتخاب کرده و شایسته دریافت تندیس مهرگان ادب، جایزه نقدی و لوح تقدیر دانسته است.

نخستین مجموعه داستان کوتاه تحسین شده: او نوشته محمد کلباسی

هیأت داوران همچنین با اکثریت آرا مجموعه داستان او نوشته محمد کلباسی از نشر چشمه را به دلیل پیرنگ محکم و منسجم داستان‌ها، پرداختی مناسب و قابل باور جهت ساخت جهانی رئالیستی و همچنین نثری استوار و بی‌پیرایه و پایبندی به زبان و ادبیات کهن این سرزمین، به کارگیری هوشمندانه و دقیق عناصر توصیف، تصویر و رویداد، به عنوان اولین مجموعه داستان تحسین شده هیأت داوران انتخاب کرده و شایسته دریافت لوح تقدیر مهرگان ادب دانسته است و مجموعه داستان خاطرات یک دروغگو نوشته نسیم وهابی از نشر مرکز را به دلیل شکستن هنجارهای داستان‌نویسی و پیشنهاد ساختاری نو در روایت، استفاده از امکانات ادبیات تجربه‌گرا برای ساخت داستان موفق بدون پیرنگ که در ایران سابقه چندانی نداشته است، ایجاد روایت‌های چندگانه و ذهنی برای انعکاس زیرساخت فرهنگی به واسطه تمرکز بر امور در ظاهر بدیهی و ساده مانند خوراک، استفاده از زبانی موجز برای ساخت روایت‌های تودرتو و متراکم، به عنوان دومین مجموعه داستان تحسین شده هیأت داوران انتخاب کرده و شایسته دریافت لوح تقدیر مهرگان ادب دانسته است.

دومین مجموعه داستان کوتاه تحسین شده:‌ خاطرات یک دروغگو نوشته نسیم وهابی

مجموعه داستان خاطرات یک دروغگو نوشته نسیم وهابی از نشر مرکز را به دلیل شکستن هنجارهای داستان‌نویسی و پیشنهاد ساختاری نو در روایت، استفاده از امکانات ادبیات تجربه‌گرا برای ساخت داستان موفق بدون پیرنگ که در ایران سابقه چندانی نداشته است، ایجاد روایت‌های چندگانه و ذهنی برای انعکاس زیرساخت فرهنگی به واسطه تمرکز بر امور در ظاهر بدیهی و ساده مانند خوراک، استفاده از زبانی موجز برای ساخت روایت‌های تودرتو و متراکم، به عنوان دومین مجموعه داستان تحسین شده هیأت داوران انتخاب کرده و شایسته دریافت لوح تقدیر مهرگان ادب دانسته است.

مجموعه داستان‌های تقدیرشده: دوازده نت برای سکوت نوشته کیوان صادقی و  بوطیقای شیطان

هیأت داوران مجموعه داستان دوازده نت برای سکوت نوشته کیوان صادقی از نشر نیماژ را به دلیل بازنمايي رنج‌هاي ناشي از مهاجرت در ابعادي انساني و گسترش يافته، زبان و روايتی هماهنگ با زيست انسان معاصر و دغدغه‌هاي او، استفاده از تكنيك روايي ساده و هماهنگ با ضرباهنگ زندگي و روان شخصيت‌هاي درگير در داستان‌ها، تأمین وجه ادبي و زيبايي‌شناسانه اثر با فضاسازی عالي داستاني درکنار بازنمایی ساده‌ترین عواطف انساني؛ و نیز مجموعه داستان بوطیقای شیطان نوشته علیرضا لبش از نشر هیلا به دلیل تخیلی خلاقانه و به کارگیری امر غریب همراه با آغازهایی فرامتنی، جذاب و متناسب با اتمسفر هر داستان، استفاده از طنزی عمیق که علاوه بر انسجام ساختاری در پایان‌بندی، مسیر معنایی اثر را نزد مخاطب معکوس می‌کند، را به عنوان مجموعه داستان‌های تقدیرشده جایزه مهرگان ادب انتخاب کرده و شایسته دریافت لوح تقدیر مهرگان ادب می‌داند.

 هر نوع بازنشر این متن با ذکر منبع «سایت خانه کتاب کردی” مجاز است.

درباره‌ی خانه کتاب کُردی

همچنین ببینید

دیوانی مستەفا بەگی كوردی و پرسیارەبێ وەڵامەكان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *